اصول و ضوابط طراحی شهرک مسکونی

تعریف مسکن در تعریف مرکز آمار ایران مسکن یاواحد مسکونی، مکان، فضا و یا محوطه‌ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته وبه یک یا چند ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد.مسکن شهری از نظرنوع، تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار ساکن به چند ...

اشتباهات رایج در طراحی پلان باز و چگونگی جلوگیری از آن

برای داشتن بهترین عملکرد و جذابیت بصری ، فضای طرح باز باید به فضاهای جداگانه تقسیم شود – به عنوان مثال ، مکانهای آشپزی ، ناهار خوری و استراحت. این مناطق اساساً به عنوان “اتاق” های جداگانه در یک فضای طرح باز عمل می کنند. کات سیکتا ، طراح داخلی از keta In ...